Article genetica

Modelització matemàtica de fenòmens naturals: Genètica

Aquesta és la versió original completa de la ponència presentada a la CIEAEM 97, celebrada a Setúbal (Portugal) entre els dies 24 i 30 de juliol de 1997.

Haig d’agrair la col·laboració de Paolo Boero, les converses prèvies amb el qual van anar definint el contingut i l’orientació d’aquest treball. I a Rossella Garuti, Paola Tizzani, Bettina Pedemonte i Elisabetta Robotti pels seus informes sobre les experiències fetes a classe amb els seus nois i noies i als articles escrits sistematitzant el marc teòric que les recolza.