Els origens -cat

Els orígens: estiu de 1975

Al juliol de 1975, va tenir lloc a Barcelona la “X Escola d’Estiu”, organitzada per la institució Rosa Sensat i el Col·legi de Llicenciats de Barcelona, ​​un fòrum de formació de docents de tots els nivells educatius preuniversitaris. S’intuïa la fi de la dictadura i una majoria dels ensenyants tenia interès per discutir la seva nova visió de l’escola pública i les possibles alternatives, tal com van quedar plasmades en el document Per una nova escola pública.

En el marc d’aquesta “Escola d’estiu”, es va impartir el curs “¿Per què les matemàtiques?”, A càrrec de quatre professors d’instituts de batxillerat del País Valencià, al qual va assistir un grup nombrós de docents de l’àrea de Barcelona . Entre ells es trobaven persones vinculades al moviment de professors no numeraris que consideraven inseparables seves reivindicacions laborals dels canvis necessaris en l’ensenyament de les matemàtiques i les ciències, en un sistema educatiu més just que havia d’acollir la majoria dels joves en un futur immediat. Les propostes de les matemàtiques que van exposar els professors valencians, sobretot fruit de les seves lectures de Hans Freudenthal, van connectar amb les preocupacions d’ensenyament de bona part de la seva auditori, de manera que aquí mateix, a partir d’un grup de treball preexistent, es va constituir el nucli inicial del que s’anomenaria, uns mesos més tard, Grup Zero.

Aquest mateix estiu, va tenir lloc a Tunis el congrés de la CIEAEM 27 (Pourquoi la Mathématique?) Al qual va assistir una persona del nucli inicial del grup que va tenir l’oportunitat, no només d’escoltar i conèixer, si no també de discutir amb professors i professores tan destacats com E. Castelnuovo, H. Freudenthal, C. Janvier, G. Brousseau, o A. Krygowska, dedicats a reflexionar sobre l’ensenyament de la matemàtica a l’escola. Aquest va ser el començament de les relacions del Grup Zero amb persones docents i investigadores de l’àmbit de l’educació matemàtica i de la seva didàctica, i que ja, des del principi, incidirien en el desenvolupament del marc conceptual del grup.

Aquest text és part de l’article: Carmen Azcárate, Mª José Castelló, Carles Lladó. “El Grup Zero”, Revista Uno, nº 55, Juliol 2010.