Estadística i atzar

Estadística i atzar

El joc consistia a tirar 24 vegades un parell de daus, i el problema plantejat consistia a decidir si era igualment avantatjós apostar a favor o en contra de l’aparició almenys d’un «doble sis» en les 24 tirades. Una regla del joc, aparentment ben establerta, va portar De Méré a creure que apostar per un doble sis era avantatjós, però els seus càlculs indicaven el contrari.

Comença amb una breu introducció històrica que dóna peu a la definició clàssica de probabilitat i s’aplica per interpretar les lleis de Mendel. Es passa a la Combinatòria, números combinatoris, Binomi de Newton,… Finalment es treballa l’Estadística descriptiva.

Hi ha una part de la Guia del  Professor dedicada a aquest tema