Genetica

Genètica

En aquesta Unitat Didàctica sobre Genètica, estudiarem com es transmeten les característiques físiques (l’alçada, el color dels ulls, el color dels cabells…) de pares a fills. Però també ens interessa que coneguis que la Genètica és una Ciència molt moderna, que cada dia s’estan fent descobriments i que el seu coneixement és l’esperança per solucionar moltes malalties que ara són incurables.

També comentarem alguns descobriments genètics molt polèmics, com és el cas de la clonació o els transgènics.

Aquesta unitat didàctica Genètica és una adaptació per a Segon curs de Secundària de la Unità Didattica Verso un modello probabilistico que forma part del Progetti set de la Università da Genova, i que hom pot consultar a
La versió que presentem fou feta i experimentada per Carles Lladó amb la col·laboració de Teresa Rodriguez quan eren professors de Matemàtiques i Ciències experimentals, respectivament, a l’ES Sabadell, de Sabadell.

En aquest article de genètica hi trobareu reflexions i guia per conèixer la nostra experiència sobre el treball a classe amb aquest material.