Guia del Professor de Mesurar per conèixer

Guia del professor de Mesurar per conèixer

La Unitat Didàctica “MESURAR PER CONÈIXER” està pensada perquè sigui la primera Unitat a desenvolupar en el cicle 12/14 i amb ella hom es proposa:

 1. Ensenyar als alumnes a mesurar correctament longituds. Es tracta d’entendre què vol dir “mesurar” reflexionant sobre els problemes relatius a l’elecció de la unitat de mesura, d’aprendre a utilitzar, en diferents situacions els instruments adequats, i a fer dibuixos prou precisos. I fer-ho enquadrant tot dins un marc històric i cultural.

 2. Fer l’estudi d’altres unitats de mesura: de pes, de capacitat…, dins del Sistema Mètric Decimal.

 3. …  (Pàg. 3 de la Guia)