Guia del professor

Guia del professor

És la guia dels llibres editats per l’Editorial Vicens-Vives.  Es pot utilitzar com a guia dels altres llibres, ja que s’hi presenten les nostres  idees bàsiques sobre com estructurar els temes i sobre quin és el  mètode de treball a classe.

Jaume