Una aproximació a l’índex de preus al consum

Una aproximació a l'índex de preus al consum