Qui som

El Grup Zero

Som un grup de professors, la majoria de l’ensenyament secundari públic. Durant els anys 75 a 90 vam elaborar material per a treballar les matemàtiques a les nostres aules per tal de reduir el fracàs en l’aprenentatge i el desencant dels alumnes amb la matèria. 

Tot i el temps transcorregut creiem que és un material encara vàlid avui dia. La falta de lligam entre què s’ensenya  a l’escola o l’institut, i l’interès dels alumnes, i de la societat, és cada cop més gran i creiem que la nostra manera de fer podria ajudar a revertir aquesta situació.

El material és el resultat d’un llarg procés d’elaboració i experimentació. Cada un dels llibres va ser experimentat i revisat fins que el resultat a l’aula era prou satisfactori. De cada un se n’han publicat 3 i 4 versions, deixant de banda les primeres editades amb mitjans força precaris.

A partir de problemes reals i significatius els alumnes van abstraient els conceptes que contenen, problemes molt triats i dirigits cap aquest objectiu. Després cal fer una posada en comú per estructurar el treball fet. En diem mètode constructiu.

Utilitzar aquest material va fer desaparèixer de les nostres aules els “i això per què serveix?” que va representar una primera mesura de la seva bondat. I un alleujament per nosaltres els professors.

També va fer desaparèixer  els “jo no serveixo per a les matemàtiques”, l’alumne que posava el seu esforç, avançava.

Els nostres objectius estan dividits en dos grups, els objectius globals, per a l’educació i formació dels alumnes, i objectius específics de coneixement de la matèria i de saber utilitzar-la en diferents situacions de la seva vida.

Com a mostra en cito alguns:

 • Ensenyar a llegir i expressar-se, oralment, per escrit…,
 • Oferir un ensenyament que ajudi l’alumne a conèixer el seu entorn i li permeti detectar i resoldre els problemes que hi sorgeixin.
 • Ensenyar les matemàtiques com una ciència oberta, experimental i no només deductiva.
 • …    A la Guia del professor (pàg. 10 i 11) trobareu un llistat prou més llarg.

El Grup Zero, en els anys d’elaboració del material, des de 1975 fins a 1988, vam arribar a ser més de 20 professors. Avui seguim sent 20.

Membres del grup

 • Carmen Azcárate
 • Dolors Benach
 • Marta Berini
 • Daniel Bosch
 • Martí Casadevall
 • Ester Casellas
 • Mª José Castelló
 • Montse Comes
 • Victòria Corberó
 • Jordi Deulofeu
 • Belen Escudé
 • Joan Estefanell
 • Cristina Fabregat
 • Montserrat Fargas
 • Pilar Figueras
 • Vicenç Font
 • Elena Gomis 
 • Iolanda Guevara
 • Jaume Jorba
 • Carles LLadó
 • Antoni Montes
 • Francisco Moreno
 • Manuel Udina

També hi van participat:
Enric Braso, Luciano Candel, Xavier Gil, Fernando Grasa, Joaquin Iturralde, Anna Massuet, Isabel de la Peña, Magda Plana