Introducció al càlcul diferecial

Introducció al càcul diferencial

CalculDiferencial

En el tema Introducció a les derivades vares estudiar i treballar els conceptes: nombre derivada d’una funció en un punt i funció derivada d’una funció. Recordaràs, que en aquests conceptes apareixia la noció de límit d’una funció en un punt, de la qual només donàrem una primera idea intuïtiva, i per això ens havíem de limitar a funcions senzilles. Ara, que ja estàs familiaritzat amb aquest concepte i les seves propietats podrem reprendre l’estudi sobre derivades ampliant-lo i aprofundint-lo.