La mesura i els nombres

La mesura i els nombres

A partir del problema de mesurar la superfície de l’aula es fa un necessari repàs de les fraccions i es tracta de donar-los sentit real. A continuació es treballen els decimals racionals i irracionals, els errors i els ordres de magnitud.

PeuRei

Per a primer de BUP, correspon al actual 3r. ESO (14 anys)

Hi ha una part de la Guia del  Professor dedicada a aquest tema