Les funcions lineals i quadràtiques

Les funcions lineals i quadràtiques

El concepte de funció es construeix a partir de gràfics i problemes de contextos significatius.
De la mateixa forma, es passa a l’estudi de la funció de proporcionalitat, de les equacions, inequacions i sistemes de primer grau. I a continuació la funció de segon grau, …
L’aspecte gràfic té una gran importància per a l’adquisició d’aquests conceptes, cal treballar-lo amb paper mil·limetrat i exigint la màxima precisió.

Hi ha una part de la Guia del  Professor dedicada a aquest tema