Límit de successions

Límit de successions

La necessitat d’introduir el concepte de límit d’una successió ve motivada pel fet que, en moltes situacions, matemàtiques o no, no podem determinar el valor exacte d’una certa magnitud sinó que únicament el que podem es determinar-ne una aproximació. Peró si no ens quedem amb una sola aproximació sinó que en fem tot un reguitzell, de manera que cada una sigui més precisa que l’anterior, podrem, de l’anàlisi de la successió d’aproximacions fetes, determinar unívocament el valor exacte de la magnitud, tot dient que aquest és el límit d’aquella successió d’aproximacions.