Llibres

Llibres

BI_La mesura i els nombres (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
BII_estadistica portada1 (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
BIV_prgressions_Portada1 (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
BV_LesFuncExpLog_Portada (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
BVI_Derivades_Portada 1 (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1980.
BVII_FCirculars-Portada1 (1)
Grup Zero. Barcelona: Editorial Vicens-Vives 1981.
B_enters_Portada1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1980.
B_Guia_Portada1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1980.
B_Limit de Successions_1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1981.
B_IntrCàlcul Portada1 A4
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1982.
B_RetrobemPortada1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1983.
B_Càlcul dif_Portada 1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1984.
B_RectVectors_Portadda1
Grup Zero. Barcelona: ICE de la UAB. 1985.
IndexPreus_Portada1_1
Grup Zero. Barcelona: Dep. Ensenyament. 1990.
Eh Tapa dianit
Grup Zero. Barcelona: Editorial Serpa. 1988.
Crèdit comú. I.E.S. Sabadell
Guia Professor Credit comú. I.E.S Sabadell
GeneticaPortada1Pagina
Crèdit comú. I.E.S. Sabadell.
CalculHistPortada1_1
Crèdit comú. I.E.S. Sabadell.
Guia Professor Crèdit comú. I.E.S. Sabadell.