Càlcul en la Història

Càlcul en la Història

FULL DE TREBALL 1: QÜESTIONARI
L’objectiu d’aquests Fulls de Treball és d’ajudar a reflexionar sobre qüestions importants que estan relacionades amb la nostra
manera d’escriure els nombres i de poder fer càlculs amb ells.

Per encarrilar el treball de reflexió és important començar per analitzar allò que ja sabem sobre l’escriptura dels nombres. Per
això, tracta de respondre amb claredat i precisió a les qüestions següents:

l. La professora ha demanat a la Montse d’escriure “cent quatre” en xifres i ha escrit “1004”. També li ha demanat d’escriure mil cent set i n’ha escrit 10001007.
Creus que ho ha escrit correctament? Si creus que ha fet algun error, quin és i perquè et penses que l’ha fet..