Matematiques, activitat humana

LES MATEMÀTIQUES, UNA ACTIVITAT HUMANA