Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva legislació de desenvolupament, l’administrador del lloc web del Grup Zero informa que les dades de caràcter personal facilitades, s’incorporaran al seu fitxer de contactes gestionat per l’administrador del lloc amb finalitats administratives i de coordinació. Amb la formalització de la inscripció com a soci, el titular consent expressament el tractament de les seves dades, per a les finalitats ja indicades. El titular de les dades, pot-se exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se, per correu electrònic, a l’adreça vcorbero@gmail.com.